Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

TESiSAT PROJELERi

GÖMÜLÜ TES─▒SAT HAR─▒TALAMA PROJELER─▒

Hizmetlerimiz aras─▒nda yer alan gömülü tesisatlar─▒n (temiz su borular─▒, do─čalgaz borular─▒, telefon ve fiberoptik hatlar─▒, her ebatta elektrik borular─▒, kanalizasyon ve at─▒k su sistemleri, vb.) kaz─▒s─▒z haritalanmas─▒ dünya standartlar─▒nda gerçekle┼čtirilmekte ve tüm mühendislik parametreleri ile birlikte görü┼če sunulmaktad─▒r.
 

- Derinlikleri, geometrileri ve yap─▒sal özellikleri bilinmeyen gömülü tesisatlar─▒n do─čru bir ┼čekilde haritalanmas─▒ hizmetini dünya standartlar─▒nda gerçekle┼čtiriyoruz-
 
- Lokasyonlar─▒ bilinmeyen gömülü su borular─▒n─▒n yerlerini gösteren GPR kesidi. Borular 2.75 metre derinlikte güncel dolgu alt─▒nda tespit edilerek haritalanm─▒┼čt─▒r -
 
- Gerçekle┼čtirdi─čimiz çal─▒┼čmalarda tespit edilen gömülü tesisatlar─▒n materyal / imalat özellikleri de raporlanmaktad─▒r -
 
Yeralt─▒nda gömülü olan her türlü tesisat─▒n yerlerinin, derinlik ve geometrilerinin kaz─▒ yap─▒lmadan belirlenmesinin d─▒┼č─▒nda belki de en önemli unsurlardan biri olan "tesisatlar─▒n yap─▒sal özelliklerinin" ölçülerek yorumlanmas─▒ ve bu ölçümlerin mühendislerce kolayca anla┼č─▒labilecek ┼čekilde numerik de─čerlere dönü┼čtürülmesi ülkemizdeki yeralt─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒n─▒n %99'unda eksik kalan yöndür.
 
Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz tüm kaz─▒s─▒z yeriçi haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda :
  • Boru ve kablolar─▒n çaplar─▒ ile birlikte hangi malzemeden imal edildikleri (Polietilen, metal, di─čer plastik türevleri, beton, vb.)
  • Kanallar─▒n geni┼člik, boy ve geometrileri
standart olarak yer almaktad─▒r. Gömülü donat─▒ ve tesisatlar─▒n derinlik ve lokasyonlar─▒ arazi ┼čartlar─▒ ve mühendislik standartlar─▒ çerçevesinde de─čerlendirilerek Jeoradar, EM, Elektrik, Manyetik veya Sismik (Akustik) yöntemlerin birarada kullan─▒lmas─▒ ile gerçekle┼čtirilmektedir.
 
- 3D (3 boyutlu 3B) bir gömülü tesisat / donat─▒ haritalama örne─či (Maslak, ─▒stanbul). Sol tarafta ortalama 1.25 metre derinli─či gösteren orta çözünürlüklü yeralt─▒ haritas─▒nda plastik kablo donat─▒lar─▒ ve plastik su borusu ile birlikte beton kütle ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde gözlemlenmektedir. Sa─č taraftaki foto─čraf çal─▒┼čmam─▒z ard─▒ndan yap─▒lan kaz─▒ sonucunu göstermektedir -
 
Yeralt─▒nda gömülü tesisatlar─▒n vaziyet plan─▒ üzerine ülke koordinatlar─▒nda süperpozesi ve bunlar─▒n derinlik bilgileri ile sunulmas─▒ hem A0 ve detay A3 bas─▒l─▒ planlar─▒ (hard-copy) ┼čeklinde, hem de dijital halde yap─▒lmaktad─▒r.
 

NASIL YAPIYORUZ ?

A┼ča─č─▒da ─▒stanbul Avrupa Yakas─▒ içinde kalabal─▒k bir ana caddede yer alan ve tamamen kaz─▒larak alt─▒ndan geçen altgeçit ile birle┼čtirilecek olan bir trafik göbe─či çevresinde gerçekle┼čtirdi─čimiz GPR (Yeralt─▒ Radar─▒) çal─▒┼čmas─▒ndan örnekler bulunmaktad─▒r. Resimlerin büyük halleri için lütfen üstlerine t─▒klay─▒n─▒z.
 
- ┼čekil 1 : GPR ölçümlerinin yap─▒ld─▒─č─▒ alan─▒n vaziyet plan─▒ -
 
- ┼čekil 2 : GPR ölçümlerinin vaziyet plan─▒ üzerindeki koordinatlar─▒ -
 
- ┼čekil 3 : GPR ölçümleri yorumlanmas─▒ sonucu yerleri ve derinlikleri belirlenen gömülü tesisatlar. Tüm tesisatlar ve di─čer ba─člant─▒l─▒ ö─čeler vaziyet plan─▒nda X-Y-Z ülke koordinatlar─▒nda verilmektedir -
 
Gerçekle┼čtirdi─čimiz tüm çal─▒┼čmalarda, bulunan gömülü tesisatlar vaziyet planlar─▒ üzerine :
  • Çap
  • Derinlik
  • Geometri ve 
  • Materyal
özelliklerine göre s─▒n─▒fland─▒r─▒larak ülke koordinatlar─▒ ile beraber yerle┼čtirilmektedir. 
 
- ┼čekil 4 : GPR ölçümlerinin sonucu bulunan gömülü tesisatlar─▒n tüm profesyonel mühendislik çizimleri taraf─▒m─▒zdan haz─▒rlanmaktad─▒r -
 
Dijital ortamda teslim edilen tüm dosyalarda derinlik bilgileri her tesisat için ayr─▒ ayr─▒ hesaplanmakta ve her tesisat "ayr─▒ bir seviye" (layer) olarak girilmekte; bu sayede i┼čveren taraf─▒ndan istenildi─činde istenilen tesisatlara ait planlar─▒n ayr─▒ ayr─▒ de─čerlendirilmesi mümkün olmaktad─▒r. Verdi─čimiz sonuç raporlar─▒nda, örne─čin, 
  • ─▒stenildi─činde bir içme suyu hatt─▒ veya telefon kablolar─▒ ayr─▒ ayr─▒ birbirinden ba─č─▒ms─▒z haritalar haline getirilebilir,
  • Ölçüm bölgesinde istenilen yerden enkesit al─▒n─▒p tesisatlar─▒n derinlikleri istenilen bir enkesit boyunca incelenebilir,
  • ─▒stenilen yer ve do─črultudan al─▒nan kesitler ile araziye ç─▒k─▒labilir ve/veya arazi kaz─▒ planlar─▒ geli┼čtirilebilir.
- GPR ölçümleri ile farkl─▒ karakterdeki gömülü tesisatlar─▒n─▒n yerlerinin kesin lokasyonlar─▒n─▒n, derinlik ve geometrilerinin yüksek hassasiyet ile belirlenmesi mümkündür. Bu ölçümler gerek harita ekipleri gerekse diferansiyel GPS sistemleri ile ayn─▒ anda gerçekle┼čtirilerek gömülü yap─▒ ve tesisatlar cm. seviyesinde do─čruluk oranlar─▒ ile koordinatlanabilir -
 
- Elektromanyetik ölçümler ile olu┼čturdu─čumuz bir yeralt─▒ tesisat haritas─▒ (─▒stanbul). Ortalama 2 metre derinli─či gösteren 3B haritada farkl─▒ tipte tesisatlar ayr─▒ca lejand ile belirtilmekte, böylelikle farkl─▒ tür ve derinlikte tüm gömülü tesisatlar istenildi─činde ayr─▒ ayr─▒ incelenebilmektedir. -
- Geni┼č kentsel alanlarda lokasyon ve derinlikleri bilinmeyen gömülü borular─▒n yerlerini gösteren GPR kesidi (Çal─▒┼čma sonras─▒ belirlenen yeralt─▒ borular─▒ için yukar─▒daki çal─▒┼čma öncesi plan resmine t─▒klay─▒n─▒z) -
 

ÖNEML─▒ DÜZELTMELER

EM Yöntemler veya GPR ile gerçekle┼čtirdi─čimiz yeralt─▒ ve tesisat haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda ayr─▒ca elde halihaz─▒rda bulunan verilerin sa─člamas─▒ da yap─▒lmaktad─▒r. ┼čekil 1 ve 2'de görülen rögar ve tesisat kapaklar─▒n─▒n yerleri, ┼čekil 3'te görülen ölçümlerimiz sonucunda gerçek koordinatlar─▒ndaki "birebir" yerlerine al─▒nm─▒┼čt─▒r (örne─čin, göbek ortas─▒nda yer alan ve aç─▒k mavi ile gösterilen elektrik kapaklar─▒ ┼čekil 3'te gerçek koordinatlar─▒na ta┼č─▒nm─▒┼čt─▒r).
Tüm çal─▒┼čmalar─▒m─▒zda ayn─▒ zamanda projedeki orjinal vaziyet plan─▒nda görülmeyen di─čer yap─▒lar da koordinatl─▒ olarak gerçek yerlerine i┼členmektedir. Örne─čin ┼čekil 1 ve 2'de görülmeyen tesisat ba─člant─▒l─▒ kapak, ─▒zgara ve rögarlar, sonuçlar─▒ gösteren ┼čekil 3'te mühendislerimizce koordinatl─▒ olarak plan üzerine yerle┼čtirilmi┼čtir (örne─čin, aç─▒k mavi ile gösterilen yol kenarlar─▒ndaki ya─čmursuyu kapaklar─▒, k─▒rm─▒z─▒ renk ile gösterilen elektrik hat kapaklar─▒, göbekte yer alan ve lacivert ile gösterilen ─▒SK─▒ kapa─č─▒, vs.). Orjinal planlarda yer almayan / eksik kalan tesisat emareleri gerekti─činde ayr─▒ ayr─▒ foto─čraflar olarak da koordinatlar─▒yla süperpoze edilmi┼č halde dijital olarak verilebilmektedir. 
 
Vaziyet planlar├Ż aras├Żndaki farklar
- ┼čekil 5 : A-) Orjinal vaziyet plan─▒nda yanl─▒┼č koordinatlar ile plan üzerine yerle┼čtirilmi┼č elektrik kapaklar─▒. B-) GPR ölçümleri s─▒ras─▒nda koordinatlar─▒ düzeltilmi┼č kapak yerleri. Kapaklar─▒n eski yerleri ile gerçek lokasyonlar─▒ aras─▒nda yakla┼č─▒k 4.5 m.'lik mesafe fark─▒ bulunmaktad─▒r. Ayr─▒ca yeralt─▒nda tespit edilen içme suyu hatt─▒n─▒n orjinal vaziyet plan─▒nda görünmeyen kapa─č─▒ da sonuç plan─▒na koordinatlar─▒ ile eklenmi┼čtir. -
 
G├Âm├╝l├╝ kablolar├Żn derinlik ve yerlerinin haritalanmas├Ż
- Gömülü kablolar─▒n karakterize edilmesinde kulland─▒─č─▒m─▒z indüksiyon temelli ek al─▒c─▒-verici ünitelerimize örnek. Kulland─▒─č─▒m─▒z hassas ekipmanlar yard─▒m─▒yla geometrisi belirlenen kablolar─▒n ayn─▒ zamanda aktif olup olmad─▒klar─▒ da raporlanmaktad─▒r -
 
irtibat Site haritas─▒