Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

3D MODELLEME

3D iNTERAKTiF GEZiLEBiLiR MODELLER


Hazırladığımız 3 boyutlu (3D) ınteraktif Yeraltı modelleri*, altyapı konusunda çalışan proje uygulamacı / geliştiricilerinin her türlü altyapı sorununa çözüm getirecek şekilde ve diğer uygulamalar ile uyumlu çalışacak halde tasarlanmaktadır.

Jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin modeller haline getirilerek koordinatlı vaziyet planlarının 3D ortam haline getirilmesi ve bunların üzerlerine yine koordinatlı olarak söz konusu modellerin işlenmesi ile oluşturulan gezilebilir 3D yeraltı modellerimizde, tüm koordinatlar ve derinlikler, istenen diğer mühendislik parametreleri ile birlikte sunulmaktadır. Boru çapları, sınıflandırma ve diğer yapısal özellikler 3 boyutlu olarak görülebilir ve klayve / mouse yardımı ile dolaşılabilir, zoomlanabilir, ekran görüntüsü alınabilir.

- Hazırladığımız interaktif (gezilebilir) 3D yeraltı modellerinden koordinatlı bir örnek -
 
- Hazırladığımız interaktif (gezilebilir) 3D yeraltı modellerinden koordinatlı ve GPR profil bilgilerini de içeren bir örnek -
 

Yeraltı modellerinin dışında hazırladığımız gezilebilir 3D Topografya ve Kontür harita modelleri, proje planlama ve ilerleme aşamalarında müşterilerimize görsel açıdan ileri seviyede kolaylıklar sağlamaktadır. Hazırladığımız interaktif modeller ayrıca her türlü teknik bilginin yanlızca bir model üzerinde toplanabildiği ve projelerin altyapı / üstyapı veritabanlarının istenildiği zaman kolayca kullanımını sağlayan kullanışlı ve zaman kazandıran uygulamalardır. 
 

- Hazırladığımız interaktif (gezilebilir) 3D yeryüzü modellerinden bir örnek -
 
- Hazırladığımız interaktif (gezilebilir) 3D yeryüzü modellerinden bir örnek. Bu uygulamada hem üst yapılar hem de inşaat sahasında gömülü durumda olup GPR ile belirlenen altyapı tesisatları da modelde gösterilmiştir -

* Tespit Mühendislik tarafından hazırlanan interaktif uygulamaların tamamı Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 uyumludur.
 
irtibat Site haritası