Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Yeralti Haritalama

YERALTI HARıTASI ÇIKARILMASI ve DEğERLENDıRME

Yeraltı / toprakaltı haritalarının aletsel (numerik) yöntemler vasıtasıyla  çizilmesi çalışmaları sadece jeofizik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.

Yeraltında aranılan ne olursa olsun (gömülü tesisatlar, madenler, yeraltı suyu, arkeolojik eserler, jeolojik tabakalar, vb.) kullanılan yöntemlerin dayandığı fiziksel parametrelerin ortaya koyulması ile yeraltı haritaları oluşturulur. Örneğin Sismik yöntemlerde yeraltının akustik kaynaklara (ses dalgalarına) karşı verdiği hız tepkimeleri ile farklı jeolojik tabakaların haritaları çıkarılabilirken, Manyetik yöntemlerde yeraltı yapılarının manyetik fark anomalileri, EM yöntemlerde ise yeriçinde gömülü olan tesisatların farklı dielektrik özellikleri incelenerek yapıların derinlik ve geometrileri ile haritalarının çıkarılması mümkün olmaktadır.

- Sığ GPR / jeoradar ölçümleri sonucu elde edilen bir yeraltı haritası örneği. Yeraltı isosurface prosesi sayesinde ortaya çıkarılan gömülü inşaat kazıklarının durum incelenmesi mümkün olmaktadır. 3 boyutlu Iso haritalar kullanılarak gömülü doğal veya insan yapısı unsurların kaliteleri ve süreklilikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak mümkündür -
 

Jeofizik yardımı ile oluşturulan yeraltı haritalarında aranılan ne olursa olsun derinlik, sınır, geometri, büyüklük ve fiziksel özellikleri (ne tür nesne veya yapılar oldukları) belirlenebilmektedir.

Aşağıdaki şekil Tespit Mühendislik olarak yaptığımız tüm yeraltı haritalama çalışmalarında standart olarak kabul ettiğimiz gösterim şekillerinden birini açıklamaktadır. Bu şekilde yeraltının her 10 metre derinlikte bir değişimi kuşbakışı enkesitler haline görüşe sunulmaktadır. Derinlik enkesitleri haritalanmak istenen yeraltı yapılarına göre istenilen derinlikte alınabilir; örneğin jeoteknik çalışmalarda her 1 metrede bir alınan enkesitler arkeojeofizik çalışmalarda her 10 cm civarında olabilmektedir.

- Derin GPR / jeoradar ölçümleri sonucu elde edilen bir yeraltı haritası örneği (orta çözünürlük). Her 10 metre derinlikle bir kuşbakışı enkesit haritaları olarak görüşe sunulan yeriçi haritası 50 metre derinliğe kadar anomali olarak kendini belli eden tüm süreklilik gösteren yeraltı unsurlarını açık şekilde göstermektedir. -
- Derinlik enkesitleri ile gömülü maden raporlama çalışmalarımıza bir örnek izlemek için yukarıdaki düğmeye tıklayınız -
 
irtibat Site haritası