Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

JEORADAR

JEORADAR NED─▒R?

Yeralt─▒ Radar─▒ (GPR: Ground Penetrating Radar) veya daha s─▒k kullan─▒lan ismi ile Jeoradar (Georadar veya Yer Radar─▒), ço─ču jeofizik arama yöntemleri gibi yeralt─▒n─▒ kaz─▒s─▒z olarak radar dalgalar─▒ ile haritalamaya yarayan bir jeofizik metottur.


- 100 MHz'l─▒k georadar antenimiz ve jeoradar cihaz─▒ ile gerçekle┼čtirdi─čimiz derin gaz kaça─č─▒ ara┼čt─▒rmas─▒ndan bir örnek (Esenyurt, ─▒stanbul)-

Yeralt─▒ Radar─▒, UHF/VHF frekanslar─▒nda (mikrodalga / microwave band─▒nda) elektromanyetik (EM) yay─▒l─▒m kullanarak ölçü al─▒r. Yerbilimlerinde GPR / Jeoradar taramas─▒ :

 • Kaya,
 • Toprak,
 • Kum ve Genç Çökeller,
 • Buz / Buzul,
 • Tatl─▒ Su,
 • Asfalt / Kald─▒r─▒m,
 • Demiryollar─▒ / Tünel,

ortamlar─▒nda kullan─▒labilmektedir. Ayr─▒ca gömülü veya gün─▒┼č─▒─č─▒na ç─▒km─▒┼č arkeolojik yap─▒ ve eserlerin hasars─▒z / tahribats─▒z test ve tespit edilmesinde (Nondestructive Testing) tüm dünyada s─▒kl─▒kla ba┼čvurulan en önemli jeofizik yöntemlerden biridir.

- GPR ölçümleri ile farkl─▒ karakterdeki gömülü tesisatlar─▒n─▒n yerlerinin kesin lokasyonlar─▒n─▒n, derinlik ve geometrilerinin yüksek hassasiyet ile belirlenmesi mümkündür. Ancak jeoradar sonuçlar─▒ da di─čer jeofizik yöntemlerde oldu─ču gibi EM Dalga Teorisi, Spektral Analiz, Say─▒sal Süzgeçleme, Modelleme ve Ters Çözüm konular─▒nda bilgisi ve tecrübesi olan yerbilimleri mühendisleri taraf─▒ndan de─čerlendirildi─činde do─čru sonuçlar vermektedir -

- GPR ölçümleri ile farkl─▒ karakterdeki jeolojik birimlerin oldukça yüksek bir çözünürlükte haritalanmas─▒ ve etkin derinliklere dek düzgün stratigrafi belirlenmesi mümkündür. Bu sebeple GPR ölçümleri ayr─▒ca gömülü fay aramalar─▒nda da kullan─▒lmaktad─▒r-


GPR yeralt─▒nda gömülü yap─▒ ve tesisatlar─▒, madde farkl─▒l─▒klar─▒n─▒ ve çatlak / bo┼čluklar─▒ ufak lokasyon hatalar─▒yla iyi haritalayabilen bir jeofizik ölçüm metodudur. Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz jeoradar tarama ve genel yeralt─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda, GPR verisinin konusunda uzman mühendisler taraf─▒ndan i┼člendi─činde lokal koordinatlardaki hata pay─▒n─▒n maksimum +- 5cm civar─▒nda oldu─ču defalarca kan─▒tlanm─▒┼čt─▒r (örne─čin; 3 metre derindeki bir su borusunun yeri ortalama +- 5cm hata ile bulunmaktad─▒r). Daha yüksek çözünürlükteki ekipmanlar yard─▒m─▒ ile yap─▒ içlerinde gerçekle┼čtirilen nemlilik, beton kalitesi, vb. haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda lokasyonlardaki do─čruluk oran─▒ "cm alt─▒" seviyededir. 


- 500 MHz'l─▒k geo-radar antenimiz ile gerçekle┼čtirdi─čimiz orta derinlikteki bir yeralt─▒ ara┼čt─▒rmas─▒ndan örnek (Ac─▒badem, ─▒stanbul) -

GPR ölçüm düzene─činde al─▒c─▒ ve verici antenler veya her ikisinin birarada bulundu─ču tek anten kullan─▒lmaktad─▒r. Verici anten yeralt─▒na yüksek frekansta (genelde polarize olmu┼č) k─▒sa sinyal halinde radyo dalgalar─▒ gönderir. Gönderilen dalga yeriçinde gömülü bir nesneye veya di-elektrik sabiti farkl─▒la┼čan katman / seviye s─▒n─▒r─▒na rastlad─▒─č─▒nda, al─▒c─▒ anten bu yüzeylerden yans─▒yan dalgalardaki varyasyonlar─▒ kaydeder. Bu sebeple GPR tekni─či asl─▒nda Sismik Yans─▒ma tekni─čine benzemektedir; ancak kaynak akustik de─čil, EM enerjidir ve sismik metodta kullan─▒lan "akustik empedans" yerine farkl─▒ "di-elektrik sabitleri" ölçülmektedir.

3 boyutlu yeralt├Ż haritas├Żnda i├§me suyu borusu 2.25 metrede g├Âr├╝lmektedir

- GPR sistemleri ile toplanan verinin do─čru bir ┼čekilde de─čerlendirilmesi ile yeralt─▒nda gömülü insan yap─▒s─▒ tesisatlar (su, do─čalgaz, at─▒ksu borular─▒, elektrik, fiberoptik hatlar, kanallar, vb.) bulunabilmektedir (Tarabya, ─▒stanbul) -

GPR'─▒n inebilece─či derinlik

 • Yerdeki elektrik iletkenli─če,
 • Yeriçine verilen EM dalgalar─▒n merkez frekans─▒na ve
 • Yeralt─▒na yay─▒lan EM gücün ┼čiddetine

göre de─či┼čir.

Jeoradar verileri konusunda uzman yerbilimleri m├╝hendisleri taraf├Żndan de├░erlendirilerek g├Ârsel a├§├Żdan ├§ok daha anla├ż├Żl├Żr hale getirilebilir. ├×ekilde Common Mid Point GPR tekni├░ine bir ├Ârnek verilmektedir.

- Common Mid Point (CMP) tekni─či ile gerçekle┼čtirdi─čimiz bir jeoradar çal─▒┼čmas─▒ndan örnek. 2,5 metre derinlikteki kesidi gösteren de─čerlendirilmi┼č GPR verilerinde en solda 1850MM çapl─▒ temiz su borusu, ortada 2200MM çapl─▒ temiz su borusu ve en sa─čda daha yeni tarihte in┼čaa edilmi┼č 300MM'lik at─▒ksu kanal─▒ aç─▒kça görülmektedir. At─▒ksu kanal─▒ istenmeyen bir ┼čekilde temiz su borusunun hemen üzerinden geçirilmi┼čtir. Ayr─▒ca CMP tekni─či ile yeriçi jeolojik katmanlar─▒n h─▒zlar─▒  sismik yöntemlerdeki kadar net olarak belirlenebilmektedir (Ka─č─▒thane, ─▒stanbul) -

Yeralt─▒n─▒n iletkenli─či artt─▒kça GPR'─▒n etkin derinli─či azalmaktad─▒r. Bunun en önemli sebebi iletkenli─čin yeriçine gönderilen EM dalgan─▒n ─▒s─▒ya dönü┼čmesindeki rolüdür. Yeralt─▒ndaki iletkenlik artt─▒kça GPR taraf─▒ndan yere gönderilen EM dalgalar h─▒zla ─▒s─▒ya dönü┼čür ve sonuç olarak ara┼čt─▒rma derinli─či azal─▒r. Yeralt─▒ radar─▒nda yüksek frekanstaki dalgalar dü┼čük frekanstaki dalgalar kadar derine inmemektedir; ancak yüksek frekansta al─▒nan ölçümlerde ortam─▒na göre de─či┼čmesine ra─čmen genelde oldukça yüksek çözünürlükte haritalama yap─▒labilmektedir.


- 100 MHz'l─▒k aç─▒k antenimiz ile gerçekle┼čtirdi─čimiz bir yeralt─▒ ara┼čt─▒rmas─▒ndan örnek (Fatih, ─▒stanbul) -


- 250 / 500 MHz'l─▒k 2 kanal GPR sistemi  ile gerçekle┼čtirdi─čimiz bir yeralt─▒ ara┼čt─▒rmas─▒ndan örnek (Sultan Ahmet Camii, ─▒stanbul) -

Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz yeralt─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda bünyemizde bar─▒nd─▒rd─▒─č─▒m─▒z a┼ča─č─▒daki standart ve özel yap─▒m anten tipleri ile ölçüm yapmaktay─▒z:

 • 25 MHz (RTA / Kablo Anten)
 • 38 MHz (Aç─▒k / Unshielded / Dipol)
 • 50 MHz (RTA / Kablo Anten)
 • 75 Mhz (Aç─▒k / Unshielded / Dipol)
 • 100 Mhz (Kapal─▒ / Shielded)
 • 100 Mhz (RTA / Kablo Anten)
 • 150 Mhz (Aç─▒k / Unshielded / Dipol)
 • 250 Mhz (Kapal─▒ / Shielded)
 • 500 Mhz (Kapal─▒ / Shielded)
 • 250 / 500 Mhz (Kapal─▒ / Shielded) 2 Kanal
 • 750 Mhz (Kapal─▒ / Shielded / RTA Box)
 • 800 Mhz (Kapal─▒ / Shielded)
 • 1200 Mhz / 1.2 GHz (HF / Portatif El Anteni)
 • 1600 Mhz / 1.6 GHz (HF / Portatif El Anteni)
 • 2000 Mhz / 2.0 GHz (HF / Portatif El Anteni)
 • 200-900 Mhz MultiChannel (8/16) Çok Kanall─▒ Tow Sistem
 • 400-600 Mhz Tri-Frequency 3 Kanall─▒ Kompakt Tekerlekli Sistem
 • 500-1600 Mhz Multi-Frequency Kompakt Özel Tasar─▒m Sistem
 • 250-2300 Mhz Çok Kanall─▒ (41 Kanal) Multi Mala Mira Sistem

A┼ča─č─▒daki tabloda kulland─▒─č─▒m─▒z yeralt─▒ radar sistemlerine ait antenlerin frekanslar─▒na göre etkin olarak inebildikleri derinlikler verilmi┼čtir. Tablodaki derinlikler Toprak ve Kaya Ortamlar─▒na göre de─čerlendirilmi┼čtir ve yakla┼č─▒k olarak hesaplanan genel de─čerleri göstermektedir. Belirtilen anten düzenekleri ile bu derinliklerin alt─▒na inilmesi mümkündür ancak tablodaki derinlikler "en yüksek çözünürlük al─▒nan" derinlikleri göstermektedir.
 

GPR sistemlerimizin inebildikleri derinlikleri g├Âsteren tablo
         
           GPR ölçümlerinde kulland─▒─č─▒m─▒z antenlerimiz.

Multi-Channel GPR ├╝nitemiz
 
25Mhz jeoradar 
anteni38-75Mhz 
jeoradar anteni

100Mhz jeoradar anteni250Mhz jeoradar 
anteni

250Mhz georadar 
anteni 500Mhz
 jeoradar anteni

500Mhz georadar anteni800Mhz jeoradar 
anteni

750Mhz jeoradar anteni 1000Mhz jeoradar 
anteni

1200Mhz jeoradar anteni 2Ghz jeoradar 
anteni
 
irtibat Site haritas─▒