Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

MADEN ARAMA

MADEN LOKASYON ve EKONOMı TESPıTı

GPR, Elektrik Özdirenç, Sismik ve Manyetik yöntemler ile gerçekleştirdiğimiz maden arama çalışmaları gerektiğinde Uzaktan Algılama ile birlikte değerlendirildiğinde yeraltındaki madenler hakkında çok önemli bilgiler vermekte ve yatırımcılara hem zaman hem de para kazandırmaktadır. 

Maden Arama
- Bir ekibimiz GPR (Ground Penetrating Radar / Yeraltı Radarı) tekniği ile ilk 30 metre derinlik için maden haritalaması gerçekleştirirken -

Arazide konusunda uzman mühendislerimiz tarafından toplanıp ofis ortamında diğer veri ve parametreler de göz önüne alınarak değerlendirilen jeofizik datası sayesinde gömülü madenlere ait aşağıdaki çalışmaları gerçekleştiriyoruz :

  • Damar ve gövde sınırları (X,Y ve Z düzlemlerinde),
  • Damar ve ana gövde derinlikleri,
  • Damar geometrileri (maden damarlarının hangi yöne, nasıl ve hangi derinliklerde devam ettiği),
  • Yukarıdakilere dayanarak maden bölgesinin tamamına ait yeraltı 3 boyutlu (3D) volumetrik modelleri ve bunlardan elde edilen yeraltı enkesit gösterimleri,
  • 2 boyutlu kuşbakışı maden kontür haritaları.

- Derin GPR (Ground Penetrating Radar / Yeraltı Radarı) tekniği ile haritalanmış ve sondaj noktaları ile çakıştırılmış bir profil (Konya) -
<
- Özellikle Derin GPR (Ground Penetrating Radar / Yeraltı Radarı) tekniği ile büyük alanlara yayılmış olan gömülü madenlerin haritalanması hızlı ve net bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Eskişehir) -
 
- Bir bakır madeni sahasında gerçekleştirdiğimiz gömülü maden haritalama çalışmasından örnek (Divriği, Sivas). EM Yöntemler ile gerçekleştirilen çalışmanın amacı iki kazı arasında kalan bölgede madenin varlığının belirlenmesi ve haritalanması; böylelikle kazı çalışmalarının tam olarak maden üzerinde başlatılması ve bu sayede ekonomik kazanç sağlanmasıdır. ınceleme alanı yaklaşık 1000 m. X 700 m. boyutlarındadır. şekilde topografya altında kalan 4 ayrı seviye her 5 metre derinlikte bir alınan enkesitlerdir. Koyu kırmızı bölgeler bakır madeninin yoğunlaştığı yerleri temsil etmektedir. Ölçümlerimiz sonucunda yüzeyden iki ayrı bölgeden ulaşılan bakır madeninin yaklaşık 20 metre civarı bir derinlikte birleştiği görülmüştür. Sonuçlarımız ışığında kısa sürede başlayan kazı çalışmaları sonunda raporumuzdaki tüm bulgularımız arazide doğrulanmış ve işverenimiz yaklaşık %70 oranında kar ile gereksiz kazı harcamasına girmeden maden sahasının işletmesine başlamıştır -
 

Gömülü Maden Arama 3D model

- Bir krom damarının geometrisini derinlik ve dalım olarak gösteren 3D model. Arazide jeolojik çalışma, jeofizik modelleme ve uzaktan algılama sonucunda krom olduğu anlaşılan damarın yaklaşık 8 metrelik genişliği ve en az 40 metreye kadar inen derinliği bulunmaktadır -


- Hazırladığımız 3 boyutlu interaktif modellerde madenin volümetrik datası matematiksel ve koordinatlı olarak verilmektedir.  Bu sayede rezerv hesapları sorunsuz bir şekilde yapılabilmekte ve modeller üzerinde istenildiğinde istenilen yerden kesit (slice) alınabilmektedir -
 
- 3 boyutlu maden haritalama çalışmalarımıza ait bir filmi yukarıdaki butona tıklayarak seyredebilirsiniz (Dikkat: Dosya boyutu 4.6 MB'dır)-
 
irtibat Site haritası