Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

MANYETiK

JEOFıZıK MANYETıK YÖNTEMLER

Tespit Mühendislik olarak özellikle Arkeojeofizik ve sığ Maden araştırmalarında kullandığımız en etkili yöntemlerden biri olan Manyetik / Gradyometri metodu, büyük alanlarda hızlı ve ekonomik olarak yeraltı haritaları çıkarılmasına olanak veren bir yöntemdir. Manyetik gradyometri yöntemi ile beraber derinlik ile değişen geometrilerin daha ayrıntılı incelenmesi için genellikle GPR ve Elektrik Rezistivite / Tomografi yöntemleri ve bazı özel durumlarda Sismik Kırılma Tomografisi de aynı anda kullanmaktadır.
 

- Manyetik gradyometri yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek (ızmir)-


Yeraltında normalde manyetik olarak tanımlanamayacak herhangi bir oluşumun bile dünyanın manyetik alanı içinde kendine has bir farklılaştırma yarattığı bilinmektedir. Manyetik yöntemler bu bilgiyi temel alarak çalışır. Yaklaşım olarak tek sensörlü ve genel manyetik alanın içindeki farklılaşmalara bakılabildiği gibi birden fazla sensörü olan manyetik gradyometre sistemleri ile sensörler arasındaki farklar (gradyan) da incelenebilir. Çoklu manyetik gradyometri ölçümleri tek sensörlü ölçümlere nazaran daha güvenilir sonuçlar vermekte ve bağıl manyetik alanın ölçülmesi ile çok daha hızlı bir şekilde yeraltı haritalama yapılabilmektedir.

Jeofizik manyetik öl§üm düzeneklerimiz

- Manyetik ölçümlerde kullandığımız düzenekler -


Tespit Mühendislik olarak manyetik yöntemleri :

  • Gömülü arkeolojik yapı ve eserlerin haritalanmasında,
  • Doğalgaz, petrol, kömür gibi endüstriyel hammaddelerin,
  • Metalik madenlerin, masif cevherlerin, maden damar oluşumlarının,
  • Yeraltı metalik yapıların (boru, tesisat, depo, vb.)

haritalanmasında kullanmaktayız.

- Manyetik gradyometri yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek-
 
- Manyetik gradyometri yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek-


- Manyetik yöntem ve GPR ile yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek-
 
irtibat Site haritası