Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Vaziyet Plani

Vaziyet Planı

İnşaatı yapılacak bir binanın köşe noktalarının yollara ve parsel sınırlarına olan uzaklığını gösteren plana vaziyet planı denir. İnşaat mahallinde var olan tüm öğelerin (Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları vs.) gösterildiği ölçekli planlardır.

Vaziyet Planı

Vaziyet planları, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti yasası (2.7.1965 tarih 12038 sayı R.G.) dahilinde KAT İRTİFAKI - YAPI RUHSATI - YAPI KULLANMA İZNİ tanımlamalarında belirlenmiştir:

"Vaziyet planının bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (Blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha spor tesisleri gibi ortak yerlerinin açıkça gösterilmesi ve Belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur"

Vaziyet planları genel olarak kadastro müdürlüklerinden alınan Aplikasyon krokisi, ilgili idareden tasdikli kotlu kroki ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarından yararlanılarak çizilir. Vaziyet planları oluşturulurken plan şartları ve imar mevzuatı da dikkate alınır. Mimari projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/200, 1/2000 ve 1/500 ölçekleri de kullanılabilmektedir.

 
 
irtibat Site haritası Ana Sayfa
Firma Rehberi