Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

YAPILARDA HARiTALAMA

YAPI ıÇLERıNDE HARıTALAMA ÇALIşMALARI

Tespit Mühendislik olarak yapı içleri, duvarları veya yakın çevrelerinde tüm yapı taşıyıcı sistemleri ile bağlantılı ölçümlerin gerçekleştirilip yüksek doğruluk ile raporlanması hizmetlerimiz arasındadır.
 


Tarihi veya Modern / Güncel yapıların içlerinde, taşıyıcı duvarlarda, kolon ve kirişlerde, tavan ve taban birimlerinde gerçekleştirdiğimiz hasarsız tespit / iç haritalama çalışmalarında:

 • Bozunma, zayıflama kırık / çatlak zonları,
 • Beton kalitesi ve genel yapı kalitesi,
 • Temel haritalanması ve temel birimlerine ait kalite ölçümleri, temel derinliği, temel ile ilişkili kolon iç yapıları ve varsa radye temel ölçüleri,
 • Tarihi yapılarda yığma temel özellikleri, varsa pabuç, çıkıntı, sömel, yatay ağaç veya taş hatıl, döşeme temel taşlarının ayrıntılı haritalanması,
 • Tarihi yapılarda güçlendirme amacıyla kullanılan sistemlerin ve özellikle yapı içi metal (kenet, gergi demirleri, demir hatıl ve benzeri) donatıların ayrıntılı haritalanması,
 • Sanat ve geçici yapılarda süs betonu kalınlığı, beton içeriği ve varsa beton içi demir / metal donatıların geometri ve özellikleri,
 • Taşıyıcı sistem birimlerinde iç süreksizliklerin (çatlak, kırık, vb.) haritalanması,
 • Yapılarda soruna yol açan veya ileride problem yaratabilecek her türlü genel deformasyonun (oturma, şişme, vb) haritalanması ve tanımlanarak karakterize edilmesi,
 • Yapı içi donatı ve tesisatların ve/veya bunlarla bağlantılı korezyon, sızıntı, kaçak, vb. durumlarının yüksek doğruluk oranı ile haritalanması, donatı çapları, boyları, kalınlıklarının hasarsız tespit edilmesi,
 • Nemlilik / Su muhteviyatı,
 • Tünellerde segment arkası boşlukların, enjeksiyon kalınlıklarının ve segmentlerin beton ve donatı kalitelerinin hasarsız tespit ile kontrol edilmesi

gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Yapý Radarý ile tünel öl§ümleri
- Tünel içi segment  ve segment arkası boşlukların kontrolü
(Alarko Karakuz HES Enerji Tüneli, 2015) -


- Tarihi bir binada gerçekleştirdiğimiz yapı içi nemliliğin haritalanması çalışmasına örnek (Beyoğlu, ıstanbul). Yaklaşık 6 x 3 metre boyutundaki duvarda yapılan çalışmada örnek olarak her 20 cm derinlikte bir iç kesit gösterilmektedir. Mavi alanlar duvar içinde bulunan suyu işaret etmektedir -

- Yapı içlerinde beton içi kalite, beton kalınlığı ve donatıların ayrıntılı haritalanması ölçümlerimize 3 boyutlu (3D) bir örnek. Sol tarafta beton içi yatay ve dikey donatılar, sağdaki şekilde ise aynı duvarda betonun kalınlığı gösterilmektedir-
 
- Tarihi yapılarda yapı kalitesi, yapı içi çatlak kırık ve donatıların ayrıntılı haritalanması hizmetlerimiz arasındadır (Piyalepaşa,ıstanbul)-

- Hizmetlerimiz arasında güncel yapı içi ölçümler olduğu gibi cami, türbe, kilise gibi tarihi yapılardaki haritalama çalışmaları da bulunmaktadır (Eyüp, ıstanbul)-
-
- Farklı camilerde gerçekleştirdiğimiz hasarsız tespit / NDT çalışmalarından örnekler-

-

- En son teknoloji ölçüm aletlerimiz ile yapı içlerinde beton kalitesi, su sızıntısı ve/veya nemlilik zonlarının haritalanması hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz -
- Hizmetlerimiz arasında yapılarda kalite kontrol amaçlı beton kalitesi, beton sınıfı ve dayanıklılığı, donatı kalınlık, bar korezyon, beton pas payı miktarları ve deformasyon ölçümleri bulunmaktadır -

Yapý i§i donatý durumu ve beton 
kalitesi

 
 
irtibat Site haritası