Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

SiSMiK

S─▒SM─▒K YÖNTEMLER

Hizmetlerimiz aras─▒nda yer alan Sismik ölçüm yöntemi, en temel tabiri ile yeriçine kaynak olarak ses dalgalar─▒n─▒n gönderilmesi ve geri dönen bu akustik dalgalar─▒n jeofon denilen al─▒c─▒lar ile toplanarak gidi┼č-geli┼č zamanlar─▒nda meydana gelen sonuç anomalilerinin (izlerin) incelenmesi prensibine dayanmaktad─▒r. Jeofizik arama yöntemleri içinde önemli bir yeri olan aletsel sismik ölçümleri ülkemizde gerçekle┼čtirilen imar amaçl─▒ zemin etüdlerinde gerekti─činde do─čru ak─▒m elektrik (DC) ve fiziksel sondajlar ile beraber standart olarak yer almaktad─▒r.
 

Sismik profil ├Ârne├░i
- K─▒r─▒lma sismi─čine bir örnek. Bu profil bir tepe üzerinde in┼čaas─▒ planlanan bir villan─▒n oturum yapaca─č─▒ zeminin mühendislik özelliklerinin bulunmas─▒ amac─▒yla al─▒nm─▒┼čt─▒r. Sismik profilde k─▒rm─▒z─▒ ile gösterilen çizgilerden her biri bir süreksizli─či temsil etmektedir. Ye┼čil renk ile gösterilen ve yakla┼č─▒k 20 metre derinlikteki anakaya s─▒n─▒r─▒ndaki at─▒mlar bu süreksizliklerin ana kayaya ula┼čt─▒─č─▒n─▒ ve ortam─▒n stabilitesini bozdu─čunu göstermektedir -


Akustik empadansa (yeriçinin h─▒z ve yo─čunluk bile┼čenine) dayal─▒ jeofizik yöntemler olan ve özellikle EM (Elektromanyetik) ve/veya Elektrik (DC) yöntemlerinin yeralt─▒n─▒n yüksek iletkenlik / dü┼čük çözünürlük özelliklerine ba─čl─▒ olarak olumlu sonuç vermemesi durumlar─▒nda ba┼čvurulan sismik yöntemler, ara┼čt─▒r─▒lmak istenilen bölgeye ve amaca yönelik olarak iki ┼čekilde uygulanmaktad─▒r:

1- Sismik Yans─▒ma (Seismic Reflection) denilen yöntemde, ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ üzere, yeralt─▒na kaynak olarak verdi─čimiz ses dalgalar─▒n─▒n yeriçindeki yap─▒ s─▒n─▒rlar─▒ ve nesnelerden yans─▒malar─▒ ölçülmektedir. Yeralt─▒na ait yap─▒sal / stratigrafik enkesitlerin olu┼čturulmas─▒nda en önemli metodlardan biri olan sismik yans─▒ma yöntemi:

 • Mühendislik yap─▒lar─▒n─▒n (büyük binalar, barajlar, karayollar─▒, demiryollar─▒, vb.) oturduklar─▒ zeminlerde olas─▒ ana kaya (temel) problemlerinin çözümü ve yollar─▒n güzergah analizleri,
 • Arkeolojik de─čere sahip gömülü yap─▒lar─▒n haritalanmas─▒,
 • Jeotermal kaynak ara┼čt─▒rmalar─▒,
 • Kömür gibi yatakl─▒ madenlerin yataklar─▒n─▒n ve geometrilerinin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒,
 • Do─čalgaz / petrol kaynak ve rezervlerinin tespiti,
 • Deniz ve akarsu tabanlar─▒n─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ batimetri ve istif (çökel) haritalanmas─▒,
 • Büyük ölçekli bilimsel projelerde yerkabu─ču kal─▒nl─▒─č─▒ ara┼čt─▒r─▒lmas─▒,
 • Faylanma ve heyelanlar─▒n incelenmesi

konular─▒nda tüm dünyada aktif olarak kullan─▒lmaktad─▒r.

- Sismik ölçümler sonucu elde edilen bir tomografi örne─či (Kartalkaya, Bolu). Sismik veri-i┼člem s─▒ras─▒nda olu┼čturulan inversiyon haritalar─▒ ile 2 boyutlu oldu─ču gibi çok ayr─▒nt─▒l─▒ 3 boyutlu yeriçi modellerini de görü┼če sunmaktay─▒z. Gerçekle┼čtirdi─čimiz ayr─▒nt─▒l─▒ ve hassas sismik ölçümler sayesinde mühendislik parametreleri kadar görsel olarak da "tan─▒mlanabilir" yeriçi yap─▒lar─▒ standart olarak raporlar─▒m─▒zda yer almaktad─▒r -


2- Sismik K─▒r─▒lma (Seismic Reflection) metodunda ise yeralt─▒na gönderilen ses dalgalar─▒n─▒n yeriçindeki yap─▒ s─▒n─▒rlar─▒nda meydana gelen k─▒r─▒lma özellikleri üzerinde durulmaktad─▒r. Sismik k─▒r─▒lma metodunda zemine ait jeolojik birimlerin (tabakalar─▒n) sismik h─▒zlar─▒n─▒n (dolay─▒s─▒yla sa─člaml─▒k parametrelerinin) ve bu tabakalar─▒n derinliklerinin ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde incelenmesi mümkündür. Sismik k─▒r─▒lma yöntemi:

 • Zeminlere ait mühendislik parametrelerinin bulunmas─▒ amaçl─▒, in┼čaat öncesi ve sonras─▒ gerçekle┼čtirilen tüm zemin etüdlerinde,
 • P dalgalar─▒n─▒n karakterize edilmesi ve dolay─▒s─▒yla Sökülebilirlik ve Kaz─▒labilirlik belirlenmesinde,
 • Yerle┼čim bölgelerindeki sismik risk ve depremsellik çal─▒┼čmalar─▒nda,
 • Gömülü faylar─▒n ve heyalan s─▒n─▒rlar─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒nda,
 • Yeralt─▒ suyu geometri, derinlik ve s─▒n─▒r tespitlerinde,
 • Arkeojeofizik çal─▒┼čmalarda

aktif olarak kullan─▒lmaktad─▒r.

- Bir liman sahas─▒nda gerçekle┼čtirdi─čimiz çal─▒┼čmada elde edilen yeralt─▒ tomografi haritas─▒ (Pendik,─▒stanbul). Özellikle in┼čaat çal─▒┼čmalar─▒ öncesi maliyet hesaplar─▒nda oldukça fazla önemi olan anakaya derinli─či, kayaç sökülebilirlikleri, jeolojik s─▒n─▒fland─▒rmalar ve kübaj hesab─▒ gibi konularda yeralt─▒ olu┼čumlar─▒n fiziksel özelliklerinin belirlenmesi s─▒kl─▒kla çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z alanlardand─▒r -


Sismik yöntemlerin en önemli avantajlar─▒ndan biri hem karada hem de denizde uygulanabilir olmas─▒d─▒r. Yeralt─▒n─▒n EM ve/veya Elektrik iletkenlik (veya tam tersi özdirenç) özelliklerine ba─čl─▒ olmadan akustik empedans temelli çal─▒┼čan sismik yöntemler, özellikle yanal ve dü┼čey süreksizliklerin ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde haritalanmas─▒na imkan vermektedir. Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz tüm çal─▒┼čmalarda 24 ve 48 kanall─▒ sismik yans─▒ma / k─▒r─▒lma ölçüm düzeneklerimiz ve profesyonel ekibimiz ile mühendislik normlar─▒na uygun bir ┼čekilde ve dünya standartlar─▒nda çözümler üretmekteyiz.

Sismik ├Âl├§├╝m d├╝zene├░i

Sismik arazilerinde kulland├Ż├░├Żm├Żz ├Âl├§├╝m aletlerimiz Sismik ├Âl├§├╝m aletlerimiz
- Sismik ölçümlerde kulland─▒─č─▒m─▒z yüksek çözünürlüklü yeralt─▒ ölçüm aletlerimiz -
- Sismik ölçümler sonucu elde edilen 2 boyutlu yorumlanm─▒┼č bir granit madeni profili (Nev┼čehir). -

 
irtibat Site haritas─▒