Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

KULE OLCUMLERI

TELEKOMÜNıKASYON KULELERı / BAZ ıSTASYONLARINDA KALıTE ÖLÇÜMLERı

Tespit Mühendislik olarak telekomünikasyon kulelerinde, baz istasyonlarında gerçekleştirdiğimiz hasarsız tespit ölçümlerin gerçekleştirilip yüksek doğruluk ile raporlanması hizmetlerimiz arasındadır.

Kule oturum alanlarında gerçekleştirdiğimiz NDT (Non Destructive Testing) hasarsız tespit ölçümleri ile:

  • Beton kalitesi, dayanımı, iç çatlak / kırık haritalanması, beton içi nemliliği, beton / süs betonu kalınlığı, varsa sınır açısal uyumsuzluğu ve alt dolgu durumu, non-linear karakteristik basınç dayanımı ve beton tasarım basınç dayanımları, TS EN 206-1’ye göre halihazır beton sınıflandırması,
  • Temel derinliği, ayak temeli / kolon genişliği ve (çatlak, kırık, vb.) haritalanması, ayak alt sınırlarında varsa açısal / kot uyumsuzlukları, deformasyon özellikleri, tam temel geometrisi (± 1 cm güvenilirlik),
  • Kule radye temel ve kolonları içinde yer alan demir donatıların kalınlıkları / çapları, korezyon durumları, oksidasyon, korezyon, süreklilik özellikleri ve paspayı miktarlarının tespiti

başarı ile raporlanılmaktadır.

Kule oturum alaný süs demirlerinin haritalanmasý ve 3boyutlu deformasyon analizi

Baz istasyon kulelerinde kalite öl§ümleri (hasarsýz tespit - NDT)

 
- En son teknoloji ürünü ölçüm aletlerimiz ile kule yapılarında beton kalitesi, temel derinliği, genel durum ve mikro deformasyon zonlarının haritalanması hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz -
- Hizmetlerimiz arasında baz istasyonlarında oturum ve temel beton kalitesi, beton sınıfı ve dayanıklılığı, donatı kalınlık, bar korezyon, beton pas payı miktarları ve mikro / makro düzeyde deformasyon ölçümleri bulunmaktadır -

Kule kalite öl§ümleri (farklý GPR sistemlerimiz gösterilmektedir)

Telekomünikasyon kulelerinde oturum altý birimler
- Kule oturum altında yeraltı tabakalarını gösteren kuşbakışı enkesitler. ılk 5 metre derinlik için oluşturulan 3 boyutlu modellerden istenilen derinlikte, kalınlıkta ve geometride enkesit profili çıkarmak mümkündür (ıstanbul)  -

- Telekomünikasyon kulelerinde hasarsız tespit ile kalite haritalama çalışmalarımıza ait bir filmi yukarıdaki butona tıklayarak seyredebilirsiniz (Dikkat: Dosya boyutu 1.51 MB'dır)-
 
irtibat Site haritası