Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ELEKTROMANYETiK

ELEKTROMANYETıK (EM) ÖLÇÜMLER

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz EM prospeksiyon uygulamaları:

kullanılmaktadır.

Haritalama çalışmalarında kullandığımız Elektromanyetik (EM) metodlar, temel olarak, yeriçine gönderilen EM dalga yayılımına yeraltı tarafından verilen tepkiyi (elektromanyetik dalga yayılımını) ölçen yöntemlerdir.

Elektromanyetik arazi çalışmalarında, elektrik metodlarında odaklanılan özdirenç parametrelerinin aksine "elektriksel iletkenlik" ölçülmektedir. Yeriçinde gömülü ve maruz kaldığı EM alana iletkenlik tepkisi veren yeraltı birimlerinin haritalanabildiği EM yöntemlerde ölçülen ana anomalilerin hepsi "görünür iletkenlik" tabanlıdır. Zaman ve frekans modlarında gerçekleştirdiğimiz EM ölçümler ile oldukça yüksek çözünürlüklü yeraltı haritalarının oluşturulması mümkündür.

- EM yöntemler ile gerçekleştirdiğimiz yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek -

Jeofizik EM öl§üm aletleri

- Tespit Mühendislik olarak kullandığımız en son teknoloji EM ölçüm aletleri sayesinde çok yüksek çözünürlüklerde ayrıntılı ve hata oranı < %1 seviyelerinde yeraltı haritalarının çıkarılması mümkün olmaktadır -

- EM yöntemler ile gerçekleştirdiğimiz yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek (Amasya). 4 Km X 4 Km'lik alanda gerçekleştirilen sığ elektromanyetik ölçümlerin değerlendirilmesi sonucunda yaklaşık 3 metre derinde bulunan antik kent yapılarının önemli bir kısmının yerleri oldukça ayrıntılı şekilde belirlenmiştir -
 
 
irtibat Site haritası