Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

YERALTI SUYU

YERALTI SUYU TESPıTı

Yeraltında tam lokasyonu bilinmeyen su rezervleri için günümüzde Türkiye'nin birçok yerinde genelde fiziksel sondaj yapılmaktadır. Hem maliyeti yüksek hem de oldukça fazla zaman alan sondaj işlemlerinde ayrıca her zaman başarı ile su çıkarılacağı garantisi de bulunmamaktadır.

Yeraltı suyuna ulaşılmak istenen bir arazide hızlı ve kesin bir şekilde suyun varlığını belirlemek için kullanılması gereken en etkili metod aletsel jeofizik ölçümlerdir. Jeofizik ölçümler sayesinde yeraltı suyunun tam lokasyonu, sınırları ve derinliği hızlı bir şekilde belirlenebilir. Böylelikle hem yeraltı suyunun ekonomisi hakkında doğru bilgiler elde edilir hem de arazide bulunan suyu yeryüzüne çıkarmak için hangi noktalara fiziksel sondaj yapılması gerektiği anlaşılır. Bu sayede hem zamandan hem de maddi açıdan kazanç sağlanmış olunur. 
 

- Bir sitede gerçekleştirdiğimiz yeraltı suyu çalışması (Sarıyer, ıstanbul). Her 10 m. derinlikte alınan enine kesitler halinde gösterilen yeraltı haritasında yeraltı suyu mavi renk ile işaret edilmektedir. Raporumuzun teslimi ardından işveren tarafından gerçekleştirilen sığ sondaj ile sonuçlarımız hem lokasyon hem de geometri olarak doğrulanmış ve sitenin sulama suyu problemi çözülmüştür -


şirketimiz tarafından kullanılan en son teknolojik yöntemler sayesinde yeraltı suyunun tam lokasyonu, derinliği ve sınırları hatasız olarak tespit edilebilmekte; bu sayede yeraltı suyunun ekonomisi doğru ve net bir biçimde hesaplanabilmektedir.

- Bir derin GPR çalışmamızla tespit edilen yeraltı suyunun derinlik ve dağılımını gösteren örnek radargram (Urfa) -

- Bir yeraltı suyu çalışmamızdan örnek (Küçükçekmece, ıstanbul) -
 

Gerçekleştirdiğimiz ayrıntılı yeraltı suyu haritalama hizmetleri yeraltı suyunun tam olarak derinlik ve geometrisini vermekle beraber, özellikle kent jeofiziği çerçevesinde yeraltı suyunun "istenmediği" durumlar da olmaktadır. Bir proje sahasında inşaası planlanan yeni yapıların oturum alanlarında ileride statik açıdan problemlere (zeminde oturma, çokme, yapıda çatlak-kırık-diletasyon deformasyonları, vb.) yol açabilecek yeriçi suyunun hassas bir biçimde haritalanması günümüzde gitgide önem kazanmaktadır.
 

- Yaptığımız çalışmalardan yeraltı suyunun "istenmediği" durumlara bir örnek (Melikgazi, Kayseri). Solda görülen ve inşaası planlanan bir spor kompleksinde ana binanın oturacağı sahadaki yeraltı suyu ortalama 6 metre derinlikte haritalanmıştır (sağdaki harita). ışverenimiz inşaat öncesinde yeri ayrıntılı bir şekilde tespit edilen akifer yapısını enjeksiyon ile başarıyla kurutmuş ve zemini sağlamlaştırarak diğer gerekli önlemler ile beraber suyu ortamdan uzaklaştırmıştır. -
 

YERALTI SUYU KıRLıLığı ve KAÇAKLAR

Yeraltı suyu lokasyon ve geometri tespitlerinin dışında, arazide gerçekleştirdiğimiz ölçümlerin yan sonuçları da ayrı bir şekilde ele alınabilir. Örneğin yeraltı suyu bulunan arazilerde ve özellikle kentsel alanlarda çeşitli sebeplerle yeraltı suyunun kullanılabilirliliğini etkileyen kirlenmelerin tespiti de yapılabilmektedir. Uyguladığımız yöntemler sayesinde:
  • Gömülü akaryakıt depolarının kaçakları,
  • Kuyu suyu kirlenmeleri ve
  • ıçme suyu ve kanalizasyon kaçakları
yüksek hassasiyet ile haritalanabilir. Bu veriler daha sonra gerekli önlemlerin alınması amacıyla veya projeler kapsamında ayrıca bir veritabanı oluşturmak için kullanılabilir.
 
Yeraltý Su Kirliliði Haritalanmasý
- Bir kanalizasyon hattındaki sızıntının EM yöntemler ile haritalanması -

Su borularýnda ka§aklarýn haritalanmasý
- Atık su, içme suyu veya yağmur suyu kanallarındaki kaçakların doğru bir şekilde haritalanması konusunda en son teknoloji ile hizmet veriyoruz (Ataköy, ıstanbul). -
 
- Atıksu ve Kanalizasyon borularındaki kaçaklar kullandığımız EM yöntemler sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir (Babaeski, Edirne)-


- ıçmesuyu, atıksu ve diğer taşıyıcı hatlardaki kaçakların tespiti -
 
- Gömülü borulardaki kaçakların tespitinde dünya standartlarında hizmet vermekteyiz (Karşıyaka, ızmir)-
- Benzin ve gaz borularındaki kaçaklar arazide uyguladığımız EM yöntemler sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir (Düzce)-

TORTU BıRıKıM HARıTALARI

Ölçümlerimiz aynı şekilde belediye ve su idarelerinin yönetiminde olan temiz içme suyu hatlarındaki kaçakların tespiti için de kullanılabilir. Arazide lokasyonu bilinen içme suyu hatlarındaki kaçakların tespiti yüksek çözünürlüklü elektromanyetik yöntemler ile yapılmakta ve gerekli şartların sağlanması halinde içme borularının içinde biriken tortu miktarı +- 5 cm hata ile haritalanabilmektedir.
 
Su borularýnda tortu tespitleri
- ıki adet ana içme suyu borusundaki tortu miktarlarının ölçümü. Ölçümler yüksek çözünürlüklü Jeoradar ile gerçekleştirilmiştir. Kırmızı çizgiler boru sınırlarını, boruların içindeki beyaz kısımlar tortu miktarlarını göstermektedir. Beyaza en yakın olan yerlerde tortu miktarı en fazladır -
 
irtibat Site haritası