Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

KENTSEL PROJELER

KENTSEL ALANLARDA JEOFıZıK ÇALIşMALAR

Yer bilimlerinin en önemli alt dallarından biri kentsel alanlardaki jeofizik çalışmalarıdır (Kentsel Jeofizik / Kent Jeofiziği). Türkiye'de genelde yanlızca "zemin etüdü" ve "yeraltı suyu araştırmaları" ile sınırlandırılmış olan kentsel jeofizik çalışmaları, aslında daha bir çok probleme çözüm getiren bir alt araştırma dalıdır.

Ülkemizde gerek tecrübeli ve yeterli yer bilimleri mühendisi eksikliği, gerekse yönetimlerin planlama hataları yüzünden şehirlerde karşılaşılan ve jeofiziğin çözebileceği birçok problem cevapsız kalmaktadır. Bu problemlerin en önemlilerinden biri de yeraltında gömülü tesisatların haritalanmasıdır.

- Bir kentsel arazide GPR ölçümleri sonucu bulunan gömülü tesisatların profil düzeninde gösterimi -

 
- Bir kentsel arazide çok kanallı GPR ölçümleri sonucu ortalama 2.5 metre derinde bulunan eski binaların temel ve duvarlarına ait 2 boyutlu kontur haritası (sol şekil) ve 3 boyutlu (sağ şekil) gösterimi (ızmit) -
 
Kentsel Jeofizik kapsamýnda eski bina temellerinin haritalanmasý
- Kent içinde bulunan tarihi binalarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında kullandığımız en yaygın yöntemlerden biri olan GPR yöntemi ile elde edilen ve yeraltında bulunan eski binanın temellerini gösteren enkesitler (Fatih, ıstanbul)-

- Kent Jeofiziği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çok kanallı GPR ölçümlerinde gömülü yapı / nesnelere ait lokasyonlar oldukça yüksek bir doğrulukla sunulmaktadır. Yukarıdaki kuşbakışı kesitte yeryüzünden 6.75 m derinde haritalanan gömülü tarihi yapı duvarları (Antik Roma) ve uzmanlarca yine aynı dönemden kaldığı düşünülen bir su kuyusu gösterilmektedir -

GÖMÜLÜ TESıSAT HARıTALAMA

şehirlerde yerel yönetimlerce gerçekleştirilen altyapı planlamaları ve uygulamaları sırasında karşılaşılan en belirgin problemlerden biri, kentlerin altyapı envanter haritalarının tam olarak bilinmemesidir. Yeraltında gömülü elektrik, doğalgaz, telefon, su ve kanalizasyon hatlarının ve bunlara ait olası boşlukların yerlerinin tam olarak bilinememesi veya elde eksik / yanlış bilginin olması, kentlerde bazen çok önemli uygulamaların geliştirilmesine engel olabilecek düzeyde problem haline gelmektedir.

 

Kentsel Jeofizik kapsamýnda yol ve tesisat haritalama
- Yol çökmesi ile tesisat kaçakları arasındaki ilişkiyi gösteren bir yeraltı haritası (şişli, ıstanbul) -
- Kentlerde gerçekleştirdiğimiz GPR (Ground Penetrating Radar) ölçümlerimiz özellikle inşaat öncesi yeraltında gömülü olan tüm insan yapısı tesisatların bulunmasında hızlı ve doğru sonuçlar veren ekonomik bir yöntemdir -

Tecrübeli ve kentsel jeofizik konusunda uzman ekibimiz ile yerleşim alanlarında gömülü olan :

  • Elektrik hatları,
  • Doğalgaz boruları,
  • Su boruları ve kanalları,
  • Telefon hatları,
  • Fiberoptik hatlar,
  • Kanalizasyon boruları,

ve kentsel alanlarda insan yapısı her türlü gömülü tesisat ile bunlara ait olası boşlukların lokasyon tespitlerini gerçekleştirmekteyiz.

Yer altında gömülü boruların bulunması işinin görsel hale getirilmesi adımı, yani haritalama işlemleri "ülke koordinatlarında" ve "vaziyet planları üzerine süperpoze edilmiş halde" hazırlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen GÖMÜLÜ TESıSAT HARıTALAMA sayfasını ziyaret ediniz. ılgili sayfamızda yeraltında gömülü boruların (veya insan yapısı her türlü altyapı elemanının) bulunması ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.
 

Yeraltý Haritalama

- şehiriçinde yaptığımız bir tesisat tespit çalışmasından örnek. Tam lokasyonu ve güzergahı yol kazılarında bulunamamış ve plansız olarak 1960 öncesi inşaa edilmiş bir su borusunun (profilde 2 no.lu 1000 MM çaplı beton boru) yeri Jeoradar (GPR) yöntemi ile tam derinlik ve yönelim olarak tespit edilmiştir. Boru sonradan inşa edilen tretuvar altında kalmıştır  (26. Cadde, şehitKamil, Gaziantep)-
 
-Gömülü tesisat harita raporlarımızda belirlenen boru ve hatların vaziyet planı üzerine ülke koordinatlarında süperpozesi dışında, gezilebilir 3D yeraltı modelleri de standart olarak teslim edilmektedir (Beşiktaş, ıstanbul).-

YERALTI TESıSAT SINIFLANDIRMALARI

Yeraltında gömülü tüm tesisatların (borular, hatlar, kablolar, vb.) doğru bir şekilde haritalanması mühendislik bilgisi ve tecrübe gerektirmektedir.

Gömülü tesisatların yapısal unsurlarının (örneğin boruların metal mi, beton mu veya plastik mi olduğunun, bu borularının tam çaplarının, vb.) şehir planlamacılığı açısından önem teşkil ettiği durumlarda, bu tesisatların kesinlikle "doğru" ve "hatasız" bir şekilde haritalanması gerekmektedir. Günümüzde jeofizik kullanmaya çalışarak haritalama yapan firmaların hemen hepsinin yeraltında bulunan gömülü tesisatları sınıflandırma ve karakterize etmede oldukça yetersiz kaldıkları görülmektedir. Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda tesisatların yapısal unsurları gerektiğinde her tesisat için "teker teker" ele alınmakta ve karşılaşılan irili ufaklı tüm tesisatların geometrik özelliklerinin yanısıra yapısal unsurları da birer tablo halinde koordinatlı olarak işverene sunulmaktadır.

Bu konudaki çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen GÖMÜLÜ TESıSAT HARıTALAMA sayfasını ziyaret ediniz.
 

Yeraltý Radarý ile jeolojik bilgilerin birarada gösterildiði bir 3d model
- Lokasyonları / derinlikleri / geometrileri bilinmeyen kayıp tesisatların yerlerinin ve yapısal özelliklerinin tespiti mühendislik bilgisi gerektiren bir konudur. Yukarıdaki enkesitlerde yatay sondaj ile döşenen bir atıksu borusunun lokasyonu ve derinliği gösterilmektedir -

EM metodlar ile gömülü tesisat haritalama

- Dolgu altında kalan ve yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan ana içme suyu arteri (1200MM çapında beton boru), plastik içme suyu boruları ve 150MM çaplı plastik/metal kablo bağlantılarını gösteren EM enkesit (Aksaray, ıstanbul)-

Gömülü borularýn bulunmasý
- 3 metre derinlikte bulunan ve kalınlık/malzeme özelliklerine göre sınıflandırılmış gömülü tesisatların dış etkilerden arındırılmış hallerini gösteren EM enkesit (Aksaray, ıstanbul)-
 
irtibat Site haritası