Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ELEKTRiK

JEOF─▒Z─▒K ELEKTR─▒K YÖNTEMLER

Ülkemizde 1940'l─▒ y─▒llardan beri uygulanan ve yer mühendisli─či hesaplar─▒nda kullan─▒lan en yayg─▒n jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik yöntemler, yeralt─▒nda yapay / do─čal yolla olu┼čan elektrik ak─▒mlar─▒na ait yeryüzü etkilerinin numerik olarak ortaya koyulmas─▒ ve di─čer veriler ile yorumlanmas─▒ prensibine dayan─▒r.

Kaynak olarak elektrik ak─▒m─▒n─▒n kullan─▒ld─▒─č─▒ bu jeofizik yöntem sayesinde yeriçinde bulunan :

  • Metalik madenlerin, masif cevherlerin, maden damar olu┼čumlar─▒n─▒n,
  • Jeotermal enerji ve minerallerin,
  • S─▒cak / so─čuk yeralt─▒ sular─▒n─▒n,
  • Do─čalgaz, petrol, kömür gibi endüstriyel hammaddelerin,
  • Arkeolojik eserlerin

haritalanmas─▒nda kullan─▒r. Jeofizik elektrik metod, ayr─▒ca yer mühendislik problemlerinin çözülmesinde ve özellikle imar amaçl─▒ zemin etüdü çal─▒┼čmalar─▒ kapsam─▒nda farkl─▒ jeolojik birimlerin / katmanlar─▒n birbirinden ay─▒rt edilmesinde sismik yöntem ile birlikte önemli bir rol oynamaktad─▒r. Elektrik yöntem ile jeolojik kayaçlar─▒n fiziksel özellikleri yan─▒s─▒ra farkl─▒ jeolojik tabakalar─▒n kal─▒nl─▒k, e─čim ve do─črultular─▒ da belirlenebilmektedir; bu yüzden zemin etüdü çal─▒┼čmalar─▒nda veya daha büyük ölçekli heyalan ve fay haritalama projelerinde de elektrik yöntem kullan─▒lmaktad─▒r. Elektrik yöntemler ayr─▒ca kuyular ve/veya sondajlar aras─▒nda korelasyonun belirlenmesi s─▒ras─▒nda da tüm dünyada yayg─▒n olarak kullan─▒lmaktad─▒r.

Hizmetlerimiz aras─▒nda do─čru ak─▒m özdirenç ile gerçekle┼čtirdi─čimiz ve zemin etüdleri kapsam─▒nda jeolojik yeriçi haritalar─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ amac─▒yla uygulad─▒─č─▒m─▒z "Çok Elektrotlu" (Multi-Electrode Array) ve "Dü┼čey Elektrik Sondaj─▒" (DES) yöntemleri d─▒┼č─▒nda; s─▒─č madenlerin haritalanmas─▒nda, s─▒cak su etütlerinde, heyelan, fay ve k─▒r─▒k ku┼čaklar─▒n─▒n belirlenmesinde uygulamas─▒n─▒ gerçekle┼čtirdi─čimiz "Do─čal Gerilim Yöntemi" (SP / Self Potential); gömülü metalik madenlerin, sanayi hammaddelerinin haritalanmas─▒nda kulland─▒─č─▒m─▒z "─▒ndüklem Polarizasyon Yöntemi" (IP / Induced Polarisation) de bulunmaktad─▒r.
 

- Elektrik yöntemler ile gerçekle┼čtirdi─čimiz yeralt─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒na bir örnek. Yakla┼č─▒k 500 metre uzunlu─čundaki elektrik profilinde 60 metre derinlik civarlar─▒na inilerek yeralt─▒ suyu lokasyonu bulunmaya çal─▒┼č─▒lm─▒┼čt─▒r. Ölçüm sonucunda, aran─▒lan yeralt─▒ suyu rezervinin yüzeyden yanl─▒zca 12 metre derinde oldu─ču alt s─▒n─▒r─▒n─▒n ise 30 metrelere dek uzand─▒─č─▒ ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde belirlenmi┼čtir -

Jeofizik Elektrik ara├żt├Żrmalarda kulland├Ż├░├Żm├Żz 3 boyutlu ├Âl├§├╝m d├╝zene├░i

- Elektrik yöntemlerde / rezistivite haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda kulland─▒─č─▒m─▒z 3D ölçüm düzene─či -

- Elektrik yöntemler ile gerçekle┼čtirdi─čimiz arkeojeofizik amaçl─▒ yeralt─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒na bir örnek. Yakla┼č─▒k 500 metre uzunlu─čundaki elektrik profilinde 50 metre derinlik civarlar─▒na inilerek yüzeyde izleri görülen (üçgenler ile i┼čaretli) tarihi yap─▒lar─▒n derinlikle de─či┼čen geometrileri ve s─▒n─▒rlar─▒ (siyah kesikli çizgiler) ba┼čar─▒yla haritalanm─▒┼čt─▒r -
 
irtibat Site haritas─▒