Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ARKEOJEOFiZiK

ARKEOLOJ─▒ AMAÇLI JEOF─▒Z─▒K ÇALI┼čMALAR

Arkeolojik çal─▒┼čmalar─▒n hemen hepsinde kar┼č─▒la┼č─▒lan en büyük problemlerden biri antik yap─▒lar─▒n süreklilikleridir. Arkeolojik projelerde yeri ve derinli─či k─▒smen bulunan yap─▒lar─▒n (duvarlar, odalar, vb.) nereye ve ne ┼čekilde devaml─▒l─▒k gösterdi─či genelde kaz─▒lar ile bulunur. Ancak özellikle hasar görmemesi gereken tarihsel yap─▒lar─▒n gün ─▒┼č─▒─č─▒na ç─▒kart─▒lmas─▒ büyük bir titizlik isteyen çal─▒┼čmalard─▒r. Bir ba┼čka aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒nda ise büyük ölçeklerde bir antik ya┼čam alan─▒ veya daha da büyük olan bir antik kent dü┼čünüldü─čünde geni┼č boyutlarda bir ara┼čt─▒rma kaz─▒s─▒ yapmak hem zaman hem de maliyet aç─▒s─▒ndan projelere çok büyük külfetler getirebilir. Bu tip arkeolojik ara┼čt─▒rmalarda bulunan yap─▒lar─▒n süreklili─činin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒nda veya hiç ara┼čt─▒r─▒lmam─▒┼č gömülü yap─▒lar─▒n haritalanmas─▒nda ekonomik, h─▒zl─▒ ve net sonuç veren en etkin yöntem aletsel arkeojeofizik ölçümleridir. Arkeojeofizikte / arkeometride kullan─▒lan yöntemler sahada aran─▒lan ve ortaya ç─▒kar─▒lmak istenen gömülü yap─▒ / unsurlar─▒n tiplerine göre seçilmelidir. Aletsel arkeometre ölçümleri ile belirlenen arkeolojik eserlerin neler oldu─ču hakk─▒nda daha ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi için Arkeolojik Aramalar sayfam─▒z─▒ ziyaret ediniz.
 

Arkeolojik kal─▒nt─▒lar─▒n aranmas─▒nda kullan─▒lan tüm jeofizik yöntemlere  "Arkeojeofizik Yöntemler" veya "Arkeometre Uygulamalar" denir. Arkeolojik ara┼čt─▒rmalarda jeofizik yeralt─▒n─▒n fiziksel özelliklerinde de─či┼čimin belirlenmesini izler. Bu fiziksel özellikler ortam─▒na göre:
  • Elektrik direncinde,
  • S─▒cakl─▒─č─▒n so─čurulmas─▒nda,
  • M─▒knat─▒slanma duyarl─▒─č─▒nda,
  • Yo─čunlukta,
  • Di-elektrik özellikte,
  • Sismik yans─▒ma ve k─▒r─▒lmalardaki
farkl─▒l─▒klar olabilir.
- Arkeojeofizik çal─▒┼čmalar─▒m─▒zdan bir örnek (Sinop) -


Özellikle arkeolojik aramalarda ba┼čvurulan aletsel arkeojeofizik ölçümleri, yoklama kaz─▒lar─▒ndan önce yeralt─▒nda gömülü kal─▒nt─▒lar─▒n yer, biçim, uzan─▒m, derinlik özelliklerini üç boyutta verebilen "tek bilimsel metod"tur. Ayr─▒ca gömülü arkeolojik yap─▒ ve eserlerin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒nda hasars─▒z / tahribats─▒z (Nondestructive Testing veya k─▒saca NDT) metodlar içinde en kolay ve en h─▒zl─▒ ┼čekilde uygulanabilen etkili yöntemler arkeojeofizik ölçümlerdir.

 
- GPR / Yeralt─▒ Radar─▒ ölçümlerinden elde etti─čimiz derinlik enkesitlerine bir örnek. Antik duvarlar─▒n temel derinli─či tüm arkeolojik kaz─▒ arazisinin inmesi gereken minumum derinli─či belirlemek için bulunmu┼čtur. Hasars─▒z Arkeojeofizik çal─▒┼čmalar─▒m─▒zda yap─▒lar ile ilintili gömülü unsurlar da(merdiven, odalar ve di─čer bo┼čluklar) ayr─▒nt─▒l─▒ olarak haritalanmaktad─▒r -

Tespit Mühendislik olarak, arkeolojik önem ta┼č─▒yan yap─▒lar─▒n jeofizik ile haritalanmas─▒nda ┼ču an dünyada varolan en ileri arkeojeofizik (Archaeogeophysics) haritalama tekniklerini; en son teknoloji ile uygulamaktay─▒z. Arkeometrik çal─▒┼čmalarda kulland─▒─č─▒m─▒z ba┼čta GPR olmak üzere Manyetik, Elektrik ve Elektromanyetik ölçüm aletlerimiz mümkün olabilen en yüksek çözünürlük ile yanl─▒zca +-5cm yatay/dü┼čey hata seviyelerinde yeralt─▒ haritalama yapabilen en son teknoloji ile donat─▒lm─▒┼č ekipmanlard─▒r.

Arkeolojik / Arkeojeofizik / Arkeometre çal─▒┼čmalar─▒m─▒z yanl─▒zca ┼čehir d─▒┼č─▒ araziler ile s─▒n─▒rl─▒ olmamakta; kent jeofizi─či kapsam─▒nda ┼čehir içinde de planlanmakta ve titizlikle gerçekle┼čtirilmektedir. Ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi için Bozdo─čan Kemeri Ölçüm ve Modelleme sayfas─▒n─▒ ziyaret ediniz.

Arkeolojik aramalarda ne tür gömülü yap─▒lar─▒n / eserlerin belirlendi─či konusunda bilgi almak için Arkeolojik Aramalar sayfam─▒z─▒ ziyaret edebilirsiniz.
 

- Jeoradar ölçümlerinden elde edilen derinlik modeli (iso). Izoyüzey haritalar─▒m─▒zda ayn─▒ de─čerdeki ölçümler yüzeyle┼čtirilmekte ve bu sayede süreklilik gösteren tüm gömülü yap─▒lar ayr─▒nt─▒l─▒ olarak görülebilmektedir -
 
Arazide konusunda uzman mühendislerimizce gerçekle┼čtirilen arkeojeofizik ölçümler sonucunda, arkeolojik ara┼čt─▒rmalarda bulunan gömülü duvar, yol, tünel, kanal, bo┼čluk, vb. tüm yap─▒lar─▒n :
  • Ne yöne devam ettikleri,
  • Kaç metrede gömülü olduklar─▒,
  • Özellikle oda veya benzeri bo┼čluklu yap─▒lar─▒n yeralt─▒ndaki alt ve üst kot s─▒n─▒rlar─▒ ve geni┼člikleri,
  • Uzan─▒m ve dal─▒m geometrileri,
gibi önemli sorulara cevaplar bulunabilmektedir. Bu sonuçlar elde varolan lokal haritalara koordinatlar─▒ ile entegre edilebildi─či gibi istenirse tamamen yeni yerle┼čim yeri haritalar─▒ ┼čeklinde de sunulabilmektedir.
 
- Gömülü antik yap─▒lar─▒n süreklilik ve geometrilerinin derinlik bilgileri ile bulunmas─▒ ve haritalanmas─▒n─▒ en son teknoloji EM yöntemler ile gerçekle┼čtirmekteyiz (Antioch Antik Kenti, Hatay) -

Haritalama hizmetlerimizin ço─čunda oldu─ču gibi ayr─▒ca bu yap─▒lar 3 boyutlu (3D) olarak da modellenebilir ve arkeolojik projelerde dijital olarak 3D interaktif gezilebilir yeralt─▒ modeli format─▒nda yer alabilir. Bu konuda daha ayr─▒nt─▒l─▒ bilgiye ula┼čmak için 3D MODELLEME sayfam─▒z─▒ ziyaret ediniz.
 

Arkeojeofizik Projelerimizden Örnekler

- Bir tünel yap─▒s─▒n─▒n tavan kotunun 3D haritalanmas─▒ -
 
A┼ča─č─▒daki ┼čekiller gerçekle┼čtirdi─čimiz bir arkeojeofizik çal─▒┼čmadan al─▒nm─▒┼čt─▒r. ┼čekillerin büyük halleri için lütfen üstlerine t─▒klay─▒n─▒z
 
- Antik bir yerle┼čim merkezinde kaz─▒ öncesi yapm─▒┼č oldu─čumuz yüksek çözünürlüklü jeoradar çal─▒┼čmas─▒ sonucu elde edilen model. 3 m. derinlikte al─▒nm─▒┼č enkesidi göstermektedir -
 
- Arkeojeofizik çal─▒┼čmam─▒z─▒n ar─▒nd─▒r─▒lm─▒┼č 3 m. derinlik kesidi. Antik mezar ve bu mezara giden antik yollar rezonans filtresi ile ayr─▒┼čt─▒r─▒lm─▒┼č, böylelikle oldukça net ve yorumlamas─▒ kolay bir yeralt─▒ haritas─▒ olu┼čturulmu┼čtur -
 
 
- Ayn─▒ bölgenin frekans ele─činden geçirilmi┼č arkeojeofizik vektör haritas─▒ (derinlik = 3 metre) -
 
 
- 3 metre derinde bulunan yap─▒ s─▒n─▒rlar─▒n─▒ gösteren EM dalga k─▒r─▒lma filtresi-
 
- Arkeolojik kaz─▒ öncesi gerçekle┼čtirdi─čimiz yüksek çözünürlüklü jeoradar çal─▒┼čmalar─▒ ile antik yap─▒lar─▒n derinlikleri, geometrik özellikleri, mezar, oda gibi bo┼čluklu yap─▒lar haritalanabilmektedir (Antalya) -
 
- ─▒lk 5 metre derinlikte gerçekle┼čtirdi─čimiz bir ölçüm ayr─▒nt─▒s─▒. Gömülü durumda olan ve yeriçinde devaml─▒l─▒─č─▒ kestirilemeyen antik duvar çal─▒┼čmam─▒zdan hemen sonra arkeolojik kaz─▒lar sayesinde ba┼čar─▒yla gün ─▒┼č─▒─č─▒na ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r (Denizli) -
 
- ─▒lk 7 metre derinlikte gerçekle┼čtirdi─čimiz bir ölçüm ayr─▒nt─▒s─▒. Yakla┼č─▒k 4 metre derinde bulunan bir antik kral yolu kald─▒r─▒m ta┼člar─▒ ile beraber ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde tespit edilmi┼čtir (Konya) -
 
- Arkeojeofizik çal─▒┼čmalar─▒m─▒z─▒n tamam─▒ mühendislik norm ve standartlar─▒na sad─▒k kal─▒narak gerçekle┼čtirilmektedir -
 
irtibat Site haritas─▒