Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Arkeolojik Aramalar

ARKEOLOJiK ARAMALAR ve ARKEOJEOFıZıK

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz ve gömülü arkeolojik değerlerin bulunmasına yönelik arkeo-jeofizik / arkeometre çalışmalarında 2 boyutlu enkesitler ile ifade edilen klasik analizlerin yanısıra 3 boyutlu (3D) yer haritaları ve bunlara bağlı yere paralel enkesitler kullanmaktayız. Yeriçinin 3 boyutlu ve interaktif olarak yüksek çözünürlük ile incelenmesini sağlayan bu yaklaşımımız sayesinde arkeolojik kazılar daha sağlıklı bir şekilde planlanabilmekte ve proje alanlarında gömülü tarihi yapı ve eserlere çok daha hızlı ve net bir şekilde "nokta atışı" ile ulaşmak mümkün olmaktadır. Tüm bu çalışmalar en son teknolojik ekipmanlarla açık ve kapalı alanlarda dünya standartlarında gerçekleştirilmektedir.

- Açık alanlardaki arkeo-jeofizik çalışmalar dışında tarihi yapı içlerinde de araştırma gerçekleştirmekteyiz (Aziz Mercurius Yeraltı şehri, Saratlı, Aksaray) -

Arkeojeofizik çalışmalarda, jeofizikte kullanılan yöntemler genelinde olduğu gibi, arazide aranan hedef gömülü unsurlara göre uygulanan metodlar da değişiklik göstermektedir. Sahada uyguladığımız Manyetik, ElektrikElektromanyetik ve GPR arkeometrik yöntemler genelde 3 farklı durumda değerlendirilmektedir. Bunlar:

  1. Gömülü Yapısal Unsurlar
  2. Gömülü Metal Olmayan Eserler
  3. Gömülü Metal Eserler

1- Gömülü Yapısal Unsurlar

Bu tür gömülü unsurlar antik / arkeolojik değeri olan bina, ev, kanal, vb. olarak tanımlanan ve bu tipteki yapıların duvarlarını, yan sınırlarını ve bunlarla ilintili boşlukları kapsamaktadır. Örneğin antik bir yola ait kaldırım taşları, arkeolojik bir yerleşim yerindeki evlerin duvarları, mezar boşlukları, sütunlar, vb. Tarihi yapıları oluşturan yapı elemanları ve bunların sürekliliğin haritalandığı çalışmalarımızda yüksek çözünürlüklü arkeometrik manyetik ve elektromanyetik (EM) yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler kentlerin dışında bulunan proje arazilerinde kullanılabildiği gibi, doğru bir planlama ve doğru oluşturulmuş bir alet parkı ile kent jeofiziği kapsamında şehir içlerinde de kullanılabilir.


- Duvar, boşluk, sur, yol gibi gömülü tarihi yapısal unsurların yüksek çözünürlükte haritalanması sayesinde arkeoloji projelerinde hem zamandan hem de maliyetten kazanılmaktadır (ızmit)-
- Kentsel Jeofizik alanında gerçekleştirdiğimiz bir arkeojeofizik çalışmadan örnek (ıstanbul). 3 katlı modern yapının yaklaşık 6.75 metre altından geçen tarihi su yolu ayrıntılı bir şekilde haritalanmıştır -

- Yaklaşık 4000 m²'lik bir tarihi nekropol (mezarlık) alanında gerçekleştirdiğimiz arkeojeofizik çalışmadan örnek. 3.95 metre derinlikte üst kotları gözlemlenen arkeolojik yapılar ekibimiz tarafından hassas bir çalışma ile çok net bir biçimde haritalanarak, kazı işlemlerinde hem zamandan hem de maliyetlerden kazanılmıştır. -

2- Gömülü Objeler

Gömülü tarihi eserleri kapsayan bu kategoride yeraltındaki tarihi yapılar içinde veya çevresinde bulunan antik nesnelerin arkeometrik yöntemler ile haritalanması söz konusudur. Bu nesneler tarihi heykeller, heykel parçaları, mutfak malzemeleri, günlük kullanıma yönelik nesneler (vazolar, saklama kapları, el aletleri, yaşam yeri elemanları, av silahları, vb.) gibi metal olmayan arkeolojik objeler olabilir. 


- A-) Birleştirilmiş GPR verisinden 2 metre derinlikte alınmış bir yatay enkesit. B-) Aynı yerkesidin filtrelenmiş hali. Sarı daireler antik ev içinde yer alan ve metalik olmayan tarihi eserleri göstermektedir -

3- Gömülü Metalik Objeler

Tespit Mühendislik olarak sunduğumuz ve yeraltında yeri bilinmeyen metal içerikli tarihi eserlerin bulunması sırasında kullandığımız arkeometre manyetik ve EM yöntemler sayesinde, söz konusu nesnelerin yerlerini +/- 5 cm gibi küçük hata oranlarında belirlemek mümkündür. Metal objelerin yeriçinde yarattığı fiziksel kontrastın doğru bir şekilde haritalanması ile elde edilen 3 boyutlu yeriçi haritaları ve enkesitler kullanılarak söz konusu objelere arkeolojik kazılar ile hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır.
 


- Antik metal objelerin haritalanmasına bir örnek. Yüksek çözünürlüklü manyetik ve EM yöntemler ile lokasyon ve derinlik bilgilerini koordinatlandırdığımız metalik objelere kazı ile bir kerede ulaşmak mümkün olmaktadır -
 
irtibat Site haritası