Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Jet Grouting

Jet Grout / Jet Grouting nedir?

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu (özellikle genç çökellerden oluşan) gevşek zeminlerde gerçekleştirilen fore ve mini kazık uygulamalarında yeraltı suyunu ortamdan uzaklaştırma konusunda ciddi mühendislik zorlukları yaşanmaktadır.

Tespit Mühendislik olarak hazırladığımız ve zeminlerde oluşan oturma / çökme haritalamasının amaçlandığı tüm raporlarda, eğer yeraltı su seviyesi yüzeye yakın ise önerimiz jet grout yöntemi ile zemin ıslahıdır. Zemin ıslahı, ana işlev olarak zeminin mekanik mukavemet değerlerini arttırmayı hedefler, dolayısıyla taşıma kapasitesi ve elastisite modülü artarken geçirgenlik azalmaktadır. Günümüzde Jet Grout yöntemi, zemini stabilitesini arttırmakta kullanılan en başarılı mühendislik metodlarından biridir.
 

Jet Grout Yöntemi
- Bir kooperatif inşaat alanında yeraltı suyu sebebiyle stabilitesi azalmış,
oturma görülen zeminin jet-grout işlemi ile ıslahı -


Bu metod, zeminin minimum 300 bar basınçla püskürtülen bir stabilizerle karıştırılmasıdır. Stabilizerler, genellikle su-çimento karışımıdır (grout). Karışım yüksek basınç ve yeriçine indirilen özel uçlar (nozzle) yardımıyla içeri enjekte edilirken yüksek bir kinetik enerji (hız) kazanılır. Yüksek hızlı (200-250 m/sn) grout, yeri deyim yerindeyse "yırtarak" zeminle kuvvetli bir karışım sağlar (soilcrete). Bu karışım, homojen ve sürekli yapı özelliğinde olduğundan zeminin iyileştimesinde iyi sonuç vermektedir.

Jet grouting, hemen hemen her tür zayıf zemin tiplerinde ve kum, çakıl, kil gibi doğal zemin elemanlarının oluşturduğu kombinasyonlarda ve özellikle ortamda yeraltı suyunun yüksek olduğu genç zeminlerde diğer iyileştirme metodlarından daha hızlı, güvenilir, kalıcı ve ekonomik bir çözüm alternatifidir.

 
irtibat Site haritası