Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ANA SAYFA

Tespit Mühendislik, yeraltı ve altyapı uygulamalarında dünya standartlarında hizmet veren, ulusal ve uluslararası ortamda çalışmalarını sürdüren bir yerbilimleri mühendislik şirketidir.

Hizmetlerimiz arasında yeraltını haritalamaya yönelik tüm jeofizik yerbilimleri uygulamaları bulunmaktadır:

 • Kentsel alanlarda gerçekleştirilen ve kazısız olarak yeraltını haritalamaya yönelik tüm yerbilimleri uygulamaları (ayrıntılar..)
 • Yeraltında gömülü tesisatların (boru, kablo, hat, network, vb.) derinlik, yönelim ve tam geometrilerinin kazısız belirlenmesi ve haritalanan tesisatların yapısal özelliklerinin dökümlenmesi (hangi maddelerden imal edildiği, çapları, diğer yapısal unsurları, vb.), (ayrıntılar..)
 • Gömülü su tesisatlarında (şehir içme suyu, temiz su, atık su, vb.) veya kanalizasyon sistemlerinde kaçakların kesin lokasyonların tespit edilmesi, (ayrıntılar..)
 • ınşaat öncesi ve sonrası zemin etüdleri çalışmaları kapsamında zemin mühendislik / jeoteknik parametrelerinin bulunması, zeminin sınıflandırılması, jeolojik katmanların haritalanması ve raporlama, (ayrıntılar..)
 • Yol, demiryolu ve tünel çalışmaları kapsamında deformasyon analizleri ve diğer zemin jeoteknik parametrelerinin bulunması, proje modellemesi, (ayrıntılar..)
 • Maden aramacılığı kapsamında madenlerin oturumu, geometrileri (uzanım ve dalma), sınırları ve ekonomilerinin kazısız yöntemlerle belirlenmesi, (ayrıntılar..)
 • Su aramacılığı kapsamında yeraltısuyu lokasyon ve derinlikleri, ekonomisi, mevcutsa kirlenme oranları, (ayrıntılar..)
 • Arkeolojik / Arkeojeofizik çalışmalar kapsamında eski yerleşim yerlerinin, yolların, duvarların ve bunlarla ilgi tüm yapısal unsurların (boşluklar, mezarlar, vb.) kazı yapmadan yüksek çözünürlüklü haritalanması, (ayrıntılar..)
 • Yapı içi haritalama çalışmaları kapsamında tarihi ve güncel yapılarda duvar, taban, tavan ölçümleri ve taşıyıcı sistem birimleri iç haritalanması, (ayrıntılar..)
 • 2 (2D) ve 3 boyutlu (3D) arazi modellemesi, istenilen ölçekte interaktif gezilebilir dijital topografya model uygulamaları, proje arazilerinin yapısal lokasyon ve analiz haritalarının hazırlanması, (ayrıntılar..)
 • Lokal ve büyük ölçekte ınterferometrik Deformasyon Analizi çalışmaları (ayrıntılar..)
 • Aktif tektonik, fay / faylanma, heyelan ve depremsellik / deprem risk analizi çalışmaları (ayrıntılar..)

Sitemizi gezerek hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı ıRTıBAT kısmından bize ulaştırdığınız takdirde size ivedi olarak geri dönülecektir.

 
irtibat Site haritası