Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

JEOFON

JEOFON NEDıR?

Jeofon aletleri (veya diğer bilinen adıyla sismometre), en temel tabiriyle "yerin mekanik hareketini, elektrik sinyaline dönüştüren" alıcılardır ve jeofizik arama yöntemleri arasında önemli bir yer tutan sismik metodlarda kullanılan ana ekipmanlardan biridir. Karada kullanılan jeofon alıcılarının türleri elektromanyetik, denizde yapılan çalışmalarda kullanılan tipleri ise piezoelektriktir.
 

Jeofon


Sismik çalışmalarda kullanılan kaynak yeriçine gönderildikten sonra (sismik enerji yeraltına yayıldıktan sonra) yerin hareketi etkisiyle jeofonda farklı yeriçi yapılarına göre farklı salınımlar meydana gelir. Bu salınımlar değişik hızlarda jeofonun içerisindeki bulunan hareketli bir yay ucundaki mıknatısta değişik salınımları oluşturur. Mıknatıstaki bu farklı salınımlar sonucunda manyetik alan ve dolayısıyla mıknatıs etrafındaki bobinde indüksiyon akımları oluşur. Jeofon içinde bulunan elektrik devresinin iki ucunda doğan voltaj farkı yerin hareketiyle orantılı olarak değişir ve bu sayede yeraltının karakteristik özellikleri jeofonlardan alınan sinyallerin kayıt edilmesi ile belirlenebilir.

Karada yapılan sismik prospeksiyon çalışmalarında kullanılan jeofonların periyodları daha küçük olmaktadır. Partikül hızlarına hassas olan jeofonlarla ölçülen veri; partikül hızlarının düşey bileşenlerinin mikrovolt cinsinden değerleridir.

Ayrıca sismolojide yer değiştirmeye ve yer hareketinin ivmesine hassas sismograflarda kullanılan jeofonlar da bulunmaktadır.

 
irtibat Site haritası